Referanslarımız

 • Kıbrıs'ta Endüstriyel ve Septik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İçin Tasarım Hizmetleri, 2021
 • Çevre ve İklim Eylemi Sektörel Operasyonel Programı Projelerinin İhale Edilmesi ve İzlenmesinde AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti, 2021
 • Çevre ve İklim Eylemi Sektörel Operasyonel Programı Projelerinin İhalelerinin Değerlendirilmesi ve Uygulama Aşamalarının İzlenmesinde AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti, 2020
 • Çevre ve İklim Eylemi Sektörel Operasyonel Programı Projelerinin İhalelerinin Değerlendirilmesi, Projelerin İncelenmesi ve Uygulama Aşamalarının İzlenmesinde AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti, 2019
 • Bostanlı Barajı Su Arıtma Tesisi (150 l/s kapasiteli) ve İletim Hattı Uygulama Projelerinin Hazırlanması, 2018
 • Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi (56.000 m3/gün kapasiteli) Uygulama Projelerinin ve ÇED Raporunun Hazırlanması, 2018
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Gümrük Atıksu Pompa İstasyonları İçin Koku Arıtma Tesisleri Uygulama Projelerinin Hazırlanması, 2018
 • Çevre ve İklim Eylemi Sektörel Operasyonel Programı Projelerinin İhale Dosyalarının İncelenmesinde AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti,2018
 • Çevre ve İklim Eylemi Sektörel Operasyonel Programı Projelerinin Değerlendirilmesinde AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti,2018
 • Yüksek Arsenik İçerikli Suların Arıtılması için 300 l/s kapasiteli Menemen (Acil) Su Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması, 2017
 • Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi (11.000 m3/gün kapasiteli) Uygulama Projelerinin Hazırlanması, 2016
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Mordoğan, Karaçam, Çandarlı ve Bozköy Göletlerinden Alınan Suyun Arıtılması için Dört İçme Suyu Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması, 2016
 • Çevre Eylemi Sektörel Operasyonel Programı Projelerinin İhalelerinin Değerlendirilmesi, Projelerin İncelenmesi ve Uygulama Aşamalarının İzlenmesinde AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti, 2016
 • Yüksek Arsenik İçerikli Suların Arıtılması için 250 l/s kapasiteli Menemen Su Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması, 2015
 • Çevre Eylemi Sektörel Operasyonel Programı Projelerinin İhalelerinin Değerlendirilmesi, Projelerin İncelenmesi ve Uygulama Aşamalarının İzlenmesinde AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti, 2014
 • Yüksek Arsenik İçerikli Suların Arıtılması için 500 l/s kapasiteli Halkapınar Su Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması, 2014
 • Yüksek Arsenik İçerikli Suların Arıtılması için Afyon'da Sekiz İçme Suyu Arıtma Tesisinin Uygulama Projelerinin Hazırlanması, 2013
 • Kaka (Türkmenistan) 3000 m3/gün Kapasiteli Su Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması , 2012
 • Çevre Eylemi Sektörel Operasyonel Programı Projelerinin İhalelerinin Değerlendirilmesi, Projelerin İncelenmesi ve Uygulama Aşamalarının İzlenmesinde AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti, 2013
 • Masallı (Azerbaycan) 22200 m3/gün Kapasiteli İçme Suyu Arıtma Tesisi ve 7500 m3/gün ve 31200 EN Kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması, 2012
 • Yoncalı (Kütahya) Atıksu Arıtma Tesisi (1000 m3/gün, 5000 EN kapasiteli) Uygulama Projelerinin Hazırlanması, 2011
 • İkinci Ulanbatur (Moğolistan) Hizmetlerin İyileştirilmesi Projesi (USIP2) Tamamlama Raporunun Hazırlanması, 2011
 • Çevre Eylemi Sektörel Operasyonel Programı Projelerinin İhalelerinin Değerlendirilmesi ve Uygulama Aşamalarının İzlenmesinde AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti, 2011
 • Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Fizibilite Raporu, IPA Başvuru Formu ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, 2011
 • Mardin Atıksu Projesi Fizibilite Raporu, IPA Başvuru Formu ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, 2011
 • Bodrum Su Projesi – Teknik ve Finansal Fizibilite Çalışması, 2010
 • Kum (İran) Su Arıtma Tesisi (575.000 m3/gün kapasiteli) Ön Projelerinin Hazırlanması, 2010
 • İhale Değerlendirmesinde AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti, 2010
 • Su ve Katı Atık Projelerinin Değerlendirilmesi İçin AB Türkiye Delegasyonu'na Teknik Yardım Hizmeti, 2009-2010