UZMANLIK ALANLARIMIZ

SU VE ATIKSU

Yoğun şehirleşme ve endüstrileşme, gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı ile birlikte su kaynaklarının hızla

KATI ATIK

Katı atık gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesi, gelişmesi ve modernleşmesinin en önemli sonuçlarından biri olmuştur.

ÇEVRE

ÇEVPRO çeşitli sektörler için uygulanabilir çözümler geliştirmekte, kurumların yürürlükteki çevre mevzuatına

HİZMETLERİMİZ

ÇEVRE YÖNETİMİ

Son yıllarda çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin sayısı artmış ve mevzuat AB mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir. Bunun sonucunda özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri de artmıştır.

ÇEVPRO, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği ve 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Yönetmeliği kapsamında çevre yönetimi hizmetleri vermektedir.

Bu hizmetler:

 • İlgili mevzuat hükümlerini yerine getirme
 •  
 • Denetleme ve denetleme desteği
 •  
 • Çevre izin ve lisansları
 •  
 • Çevre, sağlık ve güvenlik yönetimi
 •  
 • Çevre bilgi sistemleri
 •  
 • Çevresel değerlendirmeler
 •  
 • Mevzuat uyumluluk yönetimi
 •  
 • Raporlama
 •