UZMANLIK ALANLARIMIZ

SU VE ATIKSU

Yoğun şehirleşme ve endüstrileşme, gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı ile birlikte su kaynaklarının hızla

KATI ATIK

Katı atık gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesi, gelişmesi ve modernleşmesinin en önemli sonuçlarından biri olmuştur.

ÇEVRE

ÇEVPRO çeşitli sektörler için uygulanabilir çözümler geliştirmekte, kurumların yürürlükteki çevre mevzuatına

HİZMETLERİMİZ

TASARIM

ÇEVPRO, su ve atıksu arıtma tesisleri ile katı atık yönetimi tesislerinin (düzenli depolama alanı, vahşi depolama alanı rehabilitasyonu, geri kazanım tesisi, kompost tesisi, transfer istasyonları, tıbbi atık sterilizasyon tesisi vb.)proses, mimari, statik, mekanik, elektrik ve otomasyon projelerini hazırlamaktadır.

Tasarımlar, bilgisayar ortamında çeşitli proses modelleri ve 3 boyutlu CAD yazılımları kullanılarak yapılmakta ve teknik olarak en uygun, mali açıdan en kabul edilebilir sonuçlar elde edilmektedir.

Tasarım hizmetlerimiz:

  • Fizibilite çalışması aşamasında kavramsal projeler
  •  
  • Yapım ihalelerinde, ihale aşamasında ön projelerin yapılması, yapım ve işletme maliyetlerinin hesaplanması
  •  
  • Uygulama projelerinin yapılması, metraj ve keşiflerin çıkarılması, ihale dökümanlarının hazırlanması (KİK, FIDIC, PRAG vb.)
  •  
  • Detay projeleri ve montaj projeleri
  •