UZMANLIK ALANLARIMIZ

SU VE ATIKSU

Yoğun şehirleşme ve endüstrileşme, gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı ile birlikte su kaynaklarının hızla

KATI ATIK

Katı atık gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesi, gelişmesi ve modernleşmesinin en önemli sonuçlarından biri olmuştur.

ÇEVRE

ÇEVPRO çeşitli sektörler için uygulanabilir çözümler geliştirmekte, kurumların yürürlükteki çevre mevzuatına

HİZMETLERİMİZ

DANIŞMANLIK

ÇEVPRO çok branşlı bir danışmanlık firması olarak ekonomik ve teknik olarak kabul edilebilir çözümler geliştirmek amacıyla geniş ve kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Kendi bilgi ve deneyimlerimizle birlikte çözüm ortaklarımızın çeşitli alanlarda destekleriyle birçok irili ufaklı proje tamamlanmıştır. Amacımız, çevre ve diğer mühendislik konularında uygun çözümler sunan yüksek kalitede ancak pahalı olmayan danışmanlık hizmeti vermektir.

Müşterilerimize aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini verebilmekteyiz:

 • Mastır Plan and Fizibilite Çalışmaları
 •  
 • Fizibilite çalışmalarının değerlendirilmesi
 •  
 • İhale değerlendirmesi ve sözleşme görüşmeleri
 •  
 • Sözleşme Yönetimi
 •  
 • Proje Yönetimi ve Koordinasyonu
 •  
 • Kontrollük Hizmetleri
 •  
 • Süre ve Bütçe Kontrolü
 •  
 • Denetleme ve Kalite kontolü
 •