UZMANLIK ALANLARIMIZ

SU VE ATIKSU

Yoğun şehirleşme ve endüstrileşme, gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı ile birlikte su kaynaklarının hızla

KATI ATIK

Katı atık gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesi, gelişmesi ve modernleşmesinin en önemli sonuçlarından biri olmuştur.

ÇEVRE

ÇEVPRO çeşitli sektörler için uygulanabilir çözümler geliştirmekte, kurumların yürürlükteki çevre mevzuatına

HİZMETLERİMİZ

KAPASİTE GELİŞTİRME

ÇEVPRO özel ve kamu kuruluşlarının personel ve yöneticilerinin kapasitelerini güçlendirerek daha iyi ve verimli hizmet vermelerini sağlayabilmektedir.

Müşterilerimizle birlikte çalışarak ve onlara aşağıdaki alanlarda destek ve eğitimler vererek kapasitelerini geliştirmekteyiz:

 • Stratejik planlama (mevcut durum analizi, stratejik hedef belirleme
 •  
 • İnsan kaynakları yönetimi (iş tanımı geliştirme, uygun personel seçimi, terfi planlama, performans geliştirme)
 •  
 • İşletme yönetimi (örgütsel yapının incelenmesi, işletme el kitabı hazırlama)
 •  

ÇEVPRO aşağıdaki kapasite geliştirme danışmanlık hizmetlerini vermektedir:

 • Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
 •  
 • Eğitim tasarımı
 •  
 • Atelye çalışmaları ve seminerler
 •  
 • İzleme ve değerlendirme desteği
 •  
 • İhtiyaca dayalı hizmetler