UZMANLIK ALANLARIMIZ

su ve atIksu

Yoğun şehirleşme ve endüstrileşme, gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı ile birlikte su kaynaklarının hızla...

katI atIk

Katı atık gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesi, gelişmesi ve modernleşmesinin en önemli sonuçlarından biri olmuştur.

Çevre

ÇEVPRO çeşitli sektörler için uygulanabilir çözümler geliştirmekte, kurumların yürürlükteki çevre mevzuatına...

HİZMETLERİMİZ

TASARIM

ÇEVPRO, su ve atıksu arıtma tesisleri ile katı atık yönetimi tesislerinin proses, mimari, statik, mekanik, elektrik ve otomasyon projelerini hazırlamaktadır

DANIŞMANLIK

ÇEVPRO çok branşlı bir danışmanlık firması olarak ekonomik ve teknik çözümler geliştirmek amacıyla geniş ve kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVPRO, 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Yönetmeliği kapsamında çevre yönetimi hizmetleri vermektedir.

KAPASİTE GELİŞTİRME

ÇEVPRO özel ve kamu kuruluşlarının personel ve yöneticilerinin kapasitelerini güçlendirerek daha iyi ve verimli hizmet vermelerini sağlayabilmektedir.