UZMANLIK ALANLARIMIZ

SU VE ATIKSU

Yoğun şehirleşme ve endüstrileşme, gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı ile birlikte su kaynaklarının hızla kirlenmesine ve yok olmasına sebep olmaktadır. Buna paralel olarak, toplumlarda çevre bilinci gelişmekte, çevre mevzuatı daha katılaşmakta ve su kaynaklarının korunması amacıyla sanayiciler ve yerel yöneticiler üzerinde baskılar artmaktadır.

Tüm bunların sonucu olarak, özel sektör ve belediyeler çevre mevzuatı yaptırımları ve kamu memnuniyeti gibi kaygılarla daha yüksek standartlarda su ve atıksu hizmetleri sunmak istemektedirler.

ÇEVPRO, özel sektör ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, su ve atıksu ile ilgili aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

  • Su temini ve arıtımı
  •  
  • Membran teknolojileri
  •  
  • Evsel atıksu toplama, arıtma ve yeniden kullanımı
  •  
  • Endüstriyel atıksu ve çöp sızıntı suyu arıtımı
  •  
  • Arıtma tesislerinin işletilmesi ve denetimi
  •  

HİZMETLERİMİZ

TASARIM

ÇEVPRO, su ve atıksu arıtma tesisleri ile katı atık yönetimi tesislerinin proses, mimari, statik, mekanik, elektrik ve otomasyon projelerini hazırlamaktadır

DANIŞMANLIK

ÇEVPRO çok branşlı bir danışmanlık firması olarak ekonomik ve teknik çözümler geliştirmek amacıyla geniş ve kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVPRO, 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Yönetmeliği kapsamında çevre yönetimi hizmetleri vermektedir.

KAPASİTE GELİŞTİRME

ÇEVPRO özel ve kamu kuruluşlarının personel ve yöneticilerinin kapasitelerini güçlendirerek daha iyi ve verimli hizmet vermelerini sağlayabilmektedir.