UZMANLIK ALANLARIMIZ

ÇEVRE

ÇEVPRO çeşitli sektörler için uygulanabilir çözümler geliştirmekte, kurumların yürürlükteki çevre mevzuatına uygun olarak faaliyette bulunabilmesi için yasaların izin verdiği ölçüde gerekli çevresel denetimleri yapmakta ve gerekli izinlerin alınması sağlamakta, firmaların faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.Çevre Yönetimi alanındaki başlıca hizmetlerimiz:

  • Çevre Denetimi
  •  
  • Çevre İzin ve Lisansları
  •  
  • Endüstrilere Çevre Danışmanlığı
  •  
  • Çevresel Etki Değerlendirme

HİZMETLERİMİZ

TASARIM

ÇEVPRO, su ve atıksu arıtma tesisleri ile katı atık yönetimi tesislerinin proses, mimari, statik, mekanik, elektrik ve otomasyon projelerini hazırlamaktadır

DANIŞMANLIK

ÇEVPRO çok branşlı bir danışmanlık firması olarak ekonomik ve teknik çözümler geliştirmek amacıyla geniş ve kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVPRO, 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Yönetmeliği kapsamında çevre yönetimi hizmetleri vermektedir.

KAPASİTE GELİŞTİRME

ÇEVPRO özel ve kamu kuruluşlarının personel ve yöneticilerinin kapasitelerini güçlendirerek daha iyi ve verimli hizmet vermelerini sağlayabilmektedir.